רקע

למידה באמצעות מחשב עבור ילדים בעלי צרכים מיוחדים

הדעה הרווחת היום, כי המחשב הוא רק כלי הוראה, והמרכיב החשוב הוא תכנון הכלי (הלומדה), שלו החשיבות הקריטית לאפקטיביות. לכן חשוב שתוכנית הלימודים ותכנון ההוראה יהיו זהים למורה ומחשב, דהיינו תכנון הלומדה ע"פ עקרונות הוראה, שנמצאו כמועילות ללימוד.

מחקרים מראים כי התאמת הלומדה לצורכי התלמיד, מהווה תנאי בסיסי להצלחה של שלוב המחשב בהוראת ילדים בעלי צרכים ייחודיים. אם הלומדה מתאימה, הילד אקטיבי יותר בתהליך הלמידה, וקיים סיכוי טוב יותר לשפור קוגניטיבי. החוקרת ברט מציינת כי בהסתמך על תצפיות ומחקרים שנערכו על ילדים בגיל הרך ושימושם במחשב, נמצא כי איכות האנטראקציה החברתית שמופיע בזמן למידה בסביבה ממוחשבת תלוי במידה רבה על הלומדה, ומעורבות המורה. מחקר של הוטינגר שנערך במשך שנתיים ובדק כיצד ניתן לנצל את הטכנולוגיה המסייעת בצורה הטובה ביותר, מצא כי השפעה חיובית בתחום הרגשי, חברתי, קוגניטיבי תופיע רק במידה ויהיה שימוש במקור מתאים - לומדה חינוכית ע"פ עקרונות מסויימים שנבדקו במחקרים רבים. נמצאו תכונות ספציפיות ללומדה לחינוך המיוחד, אשר יביאו לניצול יעיל של טכנולוגיית המחשב בפעילות ילדים בעלי צרכים מיוחדים:

תוכנית הלימודים: על הלומדה להתאים לת"ל בגן הילדים/ביה"ס, ולת"ל של הלומד הספציפי.

התאמת טכנולוגיה ושפה: הוראות הפעלת הלומדה צריכות להיות פשוטות ככל האפשר, ומכילות סמלים גרפיים לאוכלוסיות עם יכולת אינטלקטואלית תקינה המתקשות בקריאה כגון לקויי למידה ולקויי שמיעה.

עצמאות: על-מנת לאפשר לאוכלוסיית המטרה עצמאות מקסימלית בתפקודיה, הלומדה צריכה להיות קלה ופשוטה להפעלה, כך שתוכל להיות מופעלת בקלות ובאופן עצמאי, גם על-ידי ילדים וגם ע"י בוגרים מוגבלים.

אמצעי קלט: בלומדה צריכים להכלל אביזרי עזר, לשימושים התואמים לדרישות אוכלוסית היעד הספציפית. לדוגמא: לומדה המיועדת לילדים בעלי מוגבלות מוטורית צריכה לכלול שימוש במינימום מקשים ו/או מכשירי עזר להפעלה, כגון: התאמה של מקלדת להפעלה של מקש אחד, אותיות גדולות למתקשים בראיה וכו'.

אמצעי פלט: שליטה בפידבק הקולי, אפשרות הפרדה בין מוזיקת רקע לדיבור.

אפשרות הדפסה של מסכים.

אפשרות דפדוף: הלומדה צריכה לכלול אפשרות דפדוף בין המסכים, כך שניתן יהיה לנוע בתוכנית, בהתאם לאפיונים הספציפיים של הילד : חזרה למסך קודם, התקדמות למסכים הבאים, בחירת שלב אחר וכו'.

גיל כרונולוגי ושכלי: לומדות המיועדות למתבגרים לא תישאנה בעיצובן ובתוכנן אפיונים סטראוטיפים, המתאימים לגיל צעיר, לדוגמא: משתמש בן עשרים עם גיל שכלי של ילד בן שנתיים, צריך לקבל תכנים המתאימים לגילו ולא ציורים ילדותיים.

עיצוב המסך: יש חשיבות טיפולית למיעוט גירויים המופיעים על המסך, ולארגונם בסדר קבוע. ארגון המסך עשוי לפצות על קשיים ייחודיים של המשתמש. לומדות עם מסך עמוס גירויים עלולות להכביד על תלמיד שמוסח בקלות ע"י אנימציות ופריטים על כל המסך. חשיבות רבה ניתנת לכתב ברור כתב כהה על מסך בהיר, או להיפך , ובמיקום בולט על המסך.

הדרגתיות: הלומדה צריכה להיות מדורגת ככל האפשר, ומחולקת לשלבים רבים וקטנים במידת האפשר.

אפשרות בחירה: המטלה תאפשר בחירה של המורה החל מרמת קושי מוחשית ובלתי מורכבת, דרך רמות מורכבות שונות.

חזרתיות: הלומדה צריכה להכיל אפשרות למספר רב של חזרות.

משוב: הלומדה חייבת לכלול משוב. מומלץ משוב מיידי, (ככל שיהיה מיידי יותר, ישפיע על חיוניות הלמידה) בסיום כל תרגיל ומשוב בסיום המטלה. המשוב בסיום המטלה צריך לכלול פרוט של הישגי התלמיד במטלה. רצוי שהמשוב יהיה משוב מתקן.

הגבלת מספר טעויות: מספר הטעויות יוגבל ל - 3. לאחר 3 טעויות יתן המחשב את התשובה הנכונה, ויאפשר להמשיך במטלה.

הערכה ומעקב: מעקב המורה אחר ביצוע התלמיד, בהתאם לאופי הלומדה, הינו חיוני ביותר. המעקב יכלול מידע על ביצועי התלמיד: תאריך הביצוע, דרגת הקושי של המטלה, זמן הביצוע הישגיו וכו'. המעקב יכול להתבצע באמצעות מנהל תלמיד או דפי מעקב והערכה.

סימניה: אפשרות סימון עוזרת לתלמיד לעקוב אחר פעילותו, מקום עצירתו האחרון, ולחזור אליו שוב בפעילותו הבאה.